א. משרד הביטחון
ב. משרד הבינוי והשיכון
ג. משרד החקלאות
ד. מע"צ
ה. משרד הבריאות
ו. שירות בתי הסוהר
ז. משטרת ישראל
ח. חברת אתרים בע"מ
ט. חברת נתיבי איילון בע"מ
י. עירית ת"א יפו
יא. עירית גבעתיים
יב. עירית רמלה
יג. עירית רמת השרון
יד. קרן ת"א לפיתוח
טו. הסוכנות היהודית
טז. חב' מוסדות חינוך בע"מ
יז. חברת אפריקה-ישראל בע"מ
יח. חברת שיכון עובדים בע"מ
יט. חברת אזורים בע"מ
כ. חברת רוטשטיין בע"מ
כא. החברה הכלכלית ירושלים
כב. החברה הכלכלית מעלות
כג. פישמן אחזקות בע"מ